• Package Services

    Usluge paketa

    Na temelju profila bušotine, geološke slojevitosti i litoloških podataka, značajki dizajna bušotinskih motora i prethodnih rezultata primjene, DeepFast će izraditi dizajn alata za bušenje za ovu formaciju pomoću računalnog softvera.